Linkker Oy on jättänyt 28.2 Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen hakemuksen yrityssaneerausmenettelyn aloittamiseksi

Lahdessa 28.2 pidetty yhtiökokous päätti yhtiötä koskevan yrityssaneeraushakemuksen vireille saattamisesta yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Linkker on viime vuodet panostanut vahvasti tuotekehitykseen, tuotannon käynnistämiseen ja pääsyyn kansainvälisille markkinoille. Samanaikaiset ponnistelut ovat kuitenkin vaatineet kovia investointeja, syöneet kannattavuutta ja edellyttäneet vahvempaa rahoituspohjaa. 

Saneeraukseenhakeutumispäätös oli tehtävä, jotta pystymme vakauttamaan toimintamme. Tiedämme, että saneeraukseen hakeutuminen aiheuttaa vaikeuksia sidosryhmillemme ja olemme tästä erittäin pahoillamme. Uskomme kuitenkin saneerauspäätöksemme turvaavan pitkällä aikavälillä niin velkojien, toimittajien, asiakkaiden kuin työntekijöiden aseman parhaiten.

Yrityssaneeraushakemuksen jättämisellä käräjäoikeuteen ei ole välittömiä vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, ja yhtiö jatkaa sovittujen asiakasprojektien toteuttamista sekä huolto- ja tukipalveluiden tarjoamista asiakkailleen mahdollisimman normaalisti.

LINKKER OY

Hallitus

LISÄTIETOJA

Sten Stockmann, toimitusjohtaja, puhelin 0503521881
sten.stockmann@linkkerbus.com